7 مثالهای دستورالعمل Uniq برای حذف خطوط تکرای از فایل

۷ مثالهای دستورالعمل Uniq برای حذف خطوط تکرای از فایل

دستور Uniq برای حذف یا شناسایی ورودی های تکراری در یک فایل است. $ cat test ۱٫ دستور uniq به عنوان مثال، وقتی دستور uniq بدون هیچ آپشنی اجرا می…

بیشتر بخوانید »