دستوراتی در رابطه با ماژول ها در کرنل

دستوراتی در رابطه با ماژول ها در کرنل

lsmod دستورlsmod ماژول های کرنل را لیست می کند. modinfo دستور modinfo اطلاعات بیشتری در مورد ماژول های می دهد. بعنوان مثال: $ modinfo sr_mod insmod برای نصب ماژول از…

بیشتر بخوانید »
نصب ماژول های درایور در لینوکس

نصب ماژول های درایور در لینوکس

ما می توانیم برای سیستم عامل لینوکس ماژول نصب کنیم و بسیاری از این ماژول ها مربوط به درایورهای لینوکس است که ما آنها را به عنوان Drive Kernel Module…

بیشتر بخوانید »