7مثال از Grep OR, Grep AND, Grep NOT

۷مثال از Grep OR, Grep AND, Grep NOT

در grep، ما گزینه هایی معادل با OR و NOT اپراتورها داریم. هیچ grep AND اپراتور وجود ندارد. اما شما می توانید با استفاده از الگوهای شبیه سازی کنید. مثالهای…

بیشتر بخوانید »