در grep، ما گزینه هایی معادل با OR و NOT اپراتورها داریم. هیچ grep AND اپراتور وجود ندارد. اما شما می توانید با

Read More