تقریبا تمام logfiles ها در زیر / var / log دایرکتوری و زیر شاخه های آن در لینوکس قرار دارد. شما می توانید با استفاده از

Read More