سرویس Selinux در لینوکس (Centos 6.5)

سرویس Selinux در لینوکس (Centos 6.5)

بیشتر بخوانید »
انواع شل در لینوکس

انواع شل

انواع شل درلینوکس ۲نوع اصلی شل وجود دارد: Bourne Shell عبارتند از :   sh ksh bash   شل های نوع C عبارتند از : csh tcsh در واقع شل…

بیشتر بخوانید »
سایت ردهت

سایت ردهت

سایت ردهت https://www.redhat.com

بیشتر بخوانید »