شناسایی سیستم فایل لینوکس

۵ روش برای شناسایی سیستم فایل لینوکس نوع (Ext2 یا Ext3 یا Ext4)

سوال: چگونه می توان نوع سیستم فایل من را شناسایی…