دانلود کتاب Ansible Up & Running

دانلود کتاب Ansible Up & Running

برای دانلود کتاب Ansible Up & Running بر روی لینک زیر کلیک نماید: Ansible-Up-and-Running

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب CentOS 7 Linux Server Cookbook Second Edition

دانلود کتاب CentOS 7 Linux Server Cookbook Second Edition

برای دانلود کتاب CentOS 7 Linux Server Cookbook Second Edition بر روی لینک زیر کلیک نماید: CentOS 7 Server Deployment Cookbook  

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Zabbix: Enterprise Network Monitoring Made Easy

دانلود کتاب Zabbix: Enterprise Network Monitoring Made Easy

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Zabbix Enterprise Network Monitoring Made Easy

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Nginx HTTP Server Second Edition

دانلود کتاب Nginx HTTP Server Second Edition

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Nginx HTTP Server Second Edition

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Learning the vi and Vim Editors

دانلود کتاب Learning the vi and Vim Editors

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Learning the vi and Vim Editors    

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Practical Linux Security Cookbook

دانلود کتاب Practical Linux Security Cookbook

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: PracticalLinuxSecurity

بیشتر بخوانید »
سرویس Selinux در لینوکس (Centos 6.5)

سرویس Selinux در لینوکس (Centos 6.5)

بیشتر بخوانید »
کاربرد و اسامی فایل های log رایج در لینوکس

کاربرد و اسامی فایل های log رایج در لینوکس

تقریبا تمام logfiles ها در زیر / var / log دایرکتوری و زیر شاخه های آن در لینوکس قرار دارد. شما می توانید با استفاده از دستور cd وارد این…

بیشتر بخوانید »
Squid Proxy Server 3.1 Beginners Guide

کتاب Squid Proxy Server 3.1 Beginners Guide

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Squid Proxy Server 3.1 Beginners Guide

بیشتر بخوانید »
10 مثال دستور DU (سایز مورد استفاده فایل ها و فولدرها )

۱۰ مثال دستور DU (سایز مورد استفاده فایل ها و فولدرها )

دستور Linux du برای نمایش استفاده از دیسک از نظر اندازه فایل استفاده می شود. این می تواند با پوشه ها برای استفاده از کل دیسک مورد استفاده قرار گیرد….

بیشتر بخوانید »