دانلود کتاب Docker: Up and Running

دانلود کتاب Docker: Up and Running

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Docker: Up and Running

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Zabbix Network Monitoring Essentials

دانلود کتاب Zabbix Network Monitoring Essentials

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Zabbix Network Monitoring Essentials

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Using_Yocto_Project_with_BeagleBone_Black

دانلود کتاب Using_Yocto_Project_with_BeagleBone_Black

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Using_Yocto_Project_with_BeagleBone_Black

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Ubuntu18.04LTSDesktop_Appli-RichardPetersen

دانلود کتاب Ubuntu18.04LTSDesktop_Appli-RichardPetersen

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Ubuntu18.04LTSDesktop_Appli-RichardPetersen

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب Network Security with pfSense

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Network Security with pfSense

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Learn_Ansible_Automate_cloud,_security

دانلود کتاب Learn_Ansible_Automate_cloud,_security

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Learn_Ansible_Automate_cloud,_security

بیشتر بخوانید »
اسکریپت مانیتورینگ فرآیند

اسکریپت بررسی وجود پروسس در سیستم

کد اسکریپت ابتدا نام پروسس مدنظر را می پرسد و سپس بررسی می کند که پروسس در سیستم در حال اجرا می باشد یا خیر و در پایان با اعلان…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Deploying OpenLDAP

دانلود کتاب Deploying OpenLDAP

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Deploying OpenLDAP

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Pro Bash Programming

دانلود کتاب Pro Bash Programming

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash Programming  

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Pluggable Authentication Modules

دانلود کتاب Pluggable Authentication Modules

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Pluggable.Authentication.Modules

بیشتر بخوانید »