پیکربندی سرویس Sendmail در لینوکس

پیکربندی سرویس Sendmail در لینوکس

نصب Sendmail Sendmail یک MTA (Mail Transfer Agent ) است که برای انتقال ایمیل بین کلاینت های مختلف استفاده می شود. Sendmailاز پروتکل SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) استفاده می…

بیشتر بخوانید »
مفاهیمی در میل سرورها در لینوکس

مفاهیمی در میل سرورها در لینوکس

اجزاء یک فرآیند ارسال ایمیل، انتقال و گزارش تصویر زیر روند انتقال ایمیل را با فرستنده آغاز می کند تا پیام به صندوق ورودی دریافت شود:        …

بیشتر بخوانید »