دستوراتی در رابطه با ماژول ها در کرنل

دستوراتی در رابطه با ماژول ها در کرنل

lsmod دستورlsmod ماژول های کرنل را لیست می کند. modinfo…

دستور uname

دستور uname

با استفاده از دستور uname می توان اطلاعات مهمی درباره…

کامپایل کرنل

کامپایل کرنل

برای کامپایل کردن کرنل می بایست مراحلی را انجام داد…

اسامی رایج کرنل لینوکس

اسامی رایج کرنل لینوکس

ماژول های کرنل در لینوکس در مسیر /lib/modules نگهداری می…