پیکربندی سرویس squid در لینوکس

پیکربندی سرویس squid در لینوکس

Squid چيست ؟ Squid براساس پروژه اي بنام  Harvest در…

files-linux

دستورات دستکاری فایل ها در لینوکس

ترکیب دو فایل با استفاده از دستور Cat به مثال…

Redirecting

Redirecting Input and Output

echo $PATH 1> path.txt  در مثال بالا خروجی استاندارد دستور…

File Descriptors

File Descriptors

سه نوع فایل توصیفگر در لینوکس وجود دارد: Standard Input…

man در لینوکس

man در لینوکس

برای گرفتن اطلاعات در رابطه با دستورات و فایل ها…

متغیرهای محیطی در لینوکس

متغیرهای محیطی در لینوکس

متغیرهای محیطی شبیه متغیرها در زبان های برنامه نویسی هستند….

دستور history

دستور history

دستور history تاریخچه ای از  دستورات استفاده شده در خط…

ترفندهای دستوری شل

ترفندهای دستوری شل در لینوکس

برای بازیابی کردن دستورات استفاده شده در خط فرمان چندین…

معرفی برخی از دستورات شل در لینوکس

معرفی برخی از دستورات شل

معرفی برخی از دستورات شل uname  : دیدن نوع سیستم…

مشاهده میزان مصرف RAM هر کاربر

مشاهده میزان مصرف RAM هر کاربر

? چگونه میزان مصرف RAM هر کاربر در لینوکس را…