فایل های مهم در لینوکس

فایل های مهم در لینوکس

برخی فایل های مهم جهت پیکربندی های مد نظر بصورت…

دستورات پیکربندی شبکه در لینوکس

دستورات پیکربندی شبکه در لینوکس

برخی دستورات مهم در پیکربندی شبکه برای سیستم عامل های…

تنظیم VLAN در لینوکس

تنظیم VLAN در لینوکس

چندین VLAN مختلف می تواند همزمان در یک سوئیچ فیزیکی…

آدرس دهی به کلاینت در لینوکس

پیکربندی کلاینت برای DHCP

برای قرار دادن یک کلاینت در شبکه باید به آن…

نصب ماژول های درایور در لینوکس

نصب ماژول های درایور در لینوکس

ما می توانیم برای سیستم عامل لینوکس ماژول نصب کنیم…

دستورات و فایل های Resolving Hostnames

دستورات و فایل های Resolving Hostnames

ابزار های رایج مدیران شبکه برای عیب یابی و رفع…