7مثال دستور Date برای نمایش و تنظیم زمان و تاریخ سیستم

۷مثال دستور Date برای نمایش و تنظیم زمان و تاریخ سیستم

دستور Date برای نمایش تاریخ در چندین فرمت است. همچنین…

files-linux

دستورات دستکاری فایل ها در لینوکس

ترکیب دو فایل با استفاده از دستور Cat به مثال…

Redirecting

Redirecting Input and Output

echo $PATH 1> path.txt  در مثال بالا خروجی استاندارد دستور…

File Descriptors

File Descriptors

سه نوع فایل توصیفگر در لینوکس وجود دارد: Standard Input…

man در لینوکس

man در لینوکس

برای گرفتن اطلاعات در رابطه با دستورات و فایل ها…

متغیرهای محیطی در لینوکس

متغیرهای محیطی در لینوکس

متغیرهای محیطی شبیه متغیرها در زبان های برنامه نویسی هستند….

دستور history

دستور history

دستور history تاریخچه ای از  دستورات استفاده شده در خط…

ترفندهای دستوری شل

ترفندهای دستوری شل در لینوکس

برای بازیابی کردن دستورات استفاده شده در خط فرمان چندین…

معرفی برخی از دستورات شل در لینوکس

معرفی برخی از دستورات شل

معرفی برخی از دستورات شل uname  : دیدن نوع سیستم…