برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید:

CentOS 7 Server Deployment Cookbook