۷ مثالهای دستورالعمل Uniq برای حذف خطوط تکرای از فایل

7 مثالهای دستورالعمل Uniq برای حذف خطوط تکرای از فایل

دستور Uniq برای حذف یا شناسایی ورودی های تکراری در یک فایل است.

$ cat test

۱٫ دستور uniq

به عنوان مثال، وقتی دستور uniq بدون هیچ آپشنی اجرا می شود، خطوط تکراری را حذف می کند و خطوط منحصر به فرد را نشان می دهد همانطور که در زیر نشان داده شده است.

$ uniq test

aa
bb
xx

۲٫ شمارش تعداد تکرار خطوط در فایل با آپشن c-

$ uniq -c test

۲ aa
۳ bb
۱ xx

۳٫ پرینت فقط خطوط تکراری با آپشن d-

این آپشن فقط خطوط تکراری در فایل را چاپ می کند. همانطور که مشاهده می کنید خط “xx” تکراری نبوده است در خروجی زیر چاپ نشده است.

$ uniq -d test

aa
bb

مثال بالا خطوط تکراری را فقط یکبار نمایش می دهد. اما برای نمایش کل خطوط تکراری از آپشن D- استفاده می شود.

$ uniq -D test

aa
aa
bb
bb
bb

۴٫ پرینت خطوط unique با آپشن u-

این آپشن برای نمایش خطوط unique می باشد.

$ uniq -u test

xx

۵٫ مقایسه N  کاراکتر با استفاده از آپشن w-

این آپشن به N کاراکتر اول محدود است. بعنوان مثال محتوای فایل test2 را ببینید:

$ cat test2

hi Linux
hi LinuxU
hi LinuxUnix
hi Unix

بااستفاده از آپشن w- ، هشت کاراکتر اول از خطوط در فایل مقایسه می شود و سپس تعداد خطوط در فایل را با آپشن c- بدست آوردیم.

$ uniq -c -w 8 testNew

۳ hi Linux
۱ hi Unix

مثال دیگر هشت کاراکتر اول خطوط را مقایسه می کند و خطوط تکراری را چاپ می نماید:

$ uniq -D -w 8 testNew

hi Linux
hi LinuxU
hi LinuxUnix

۶٫ اجتناب از مقایسه N کاراکتر اول با آپشن s-

این آپشن برای اجتناب از مقایسه کاراکتر های اول هر خط می باشد. به مثال زیر توجه کنید:

$ cat test3

aabb
xxbb
bbc
bbd

$ uniq -D -s 2 test3

aabb
xxbb

در این مثال دوکاراکتر اول هر خط مقایسه نمی شود و سپس با استفاده از آپشن D- خطوط تکراری چاپ می شود.

۶٫ اجتناب از مقایسه N فیلد اول با آپشن f-

به مثال زیر توجه کنید:

$ cat test2

hi hello Linux
hi friend Linux
hi hello LinuxUnix

$ uniq -D -f 2 test2

hi hello Linux
hi friend Linux

در این مثال مقایسه از فیلد سوم انجام می شود (کلمه Linux) و خطوطی که شامل فیلد سوم هستن چاپ می شوند.

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *