۷مثال دستور Date برای نمایش و تنظیم زمان و تاریخ سیستم

7مثال دستور Date برای نمایش و تنظیم زمان و تاریخ سیستم

دستور Date برای نمایش تاریخ در چندین فرمت است. همچنین به شما اجازه می دهد تاریخ و زمان سیستم را تنظیم کنید.
این مقاله چند مثال را در مورد چگونگی استفاده از فرمان تاریخ با نمونه های عملی توضیح می دهد.
هنگام اجرای دستور date بدون هیچ آپشنی، تاریخ و زمان فعلی را به صورت زیر نشان می دهد.

$ date
Mon May 20 22:02:24 PDT 2013

۱- نمایش تاریخ از یک مقدار رشته ای با استفاده از date

اگر یک تاریخ یا تاریخ زمان استاتیک در یک رشته دارید، می توانید از گزینه d- یا date- برای تبدیل رشته ورودی به فرمت تاریخ به عنوان مثال نشان داده شده در زیر استفاده کنید.
لطفا توجه داشته باشید که از مقدار فعلی و زمان استفاده نمی کند. در عوض با استفاده از تاریخ و مقدار زمانی که شما به عنوان رشته منتقل می کنید باید باشد.
مثالهای زیر تنها یک رشته ورودی را وارد می کند و خروجی را در قالب تاریخ نمایش می دهد. اگر زمان را مشخص نکنید، از زمان ۰۰:۰۰:۰۰ استفاده می کند.

$ date –date=”12/2/2014″
Tue Dec 2 00:00:00 PST 2014
$ date –date=”2 Feb 2014″
Sun Feb 2 00:00:00 PST 2014
$ date –date=”Feb 2 2014″
Sun Feb 2 00:00:00 PST 2014

مثال زیر یک رشته  زمان ئ تاریخ را دریافت می کند و خروجی را در قالب تاریخ نمایش می دهد.
$ date –date=”Feb 2 2014 13:12:10″
Sun Feb 2 13:12:10 PST 2014

۲- خواندن الگوی تاریخ از یک فایل با استفاده از file–

اگر یک فایل حاوی رشته های مختلف تاریخ استاتیک دارید، می توانید از گزینه f- یا file- به عنوان مثال زیر استفاده کنید.

در این مثال، می توانیم ببینیم که datefile دارای ۲ رشته تاریخ است. هر خط از datefile بر اساس دستور date تاریخ تجزیه می شود و تاریخ برای هر خط نمایش داده می شود.

$ cat datefile
Sept 9 1986
Aug 23 1987
$ date –file=datefile
Tue Sep 9 00:00:00 PDT 1986
Sun Aug 23 00:00:00 PDT 1987

۳- دریافت تاریخ نسبی با استفاده از date–

شما همچنین می توانید از دستور date استفاده کنید تا تاریخ آینده را با استفاده از مقادیر نسبی به دست آورید.
به عنوان مثال، نمونه های زیر روز دوشنبه آینده می باشد.

$ date –date=”next mon”
Mon May 27 00:00:00 PDT 2013

اگر @ = string به دستور date داده شده باشد، پس از آن دستور date تاریخ را از زمان (۱۹۷۰-۰۱-۰۱UTC) به یک تاریخ تبدیل می کند.


این تاریخ را نشان می دهد که در آن ۵ ثانیه از زمان وقوع ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ UTC سپری شده است:


$ date –date=@5
Wed Dec 31 16:00:05 PST 1969


این تاریخ را نشان می دهد که در آن ۱۰ ثانیه از زمان وقوع ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ UTC سپری شده است:


$ date –date=@10
Wed Dec 31 16:00:10 PST 1969


این تاریخ را نشان می دهد که در آن ۱ دقیقه (یعنی ۶۰ ثانیه) از زمان عصر ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ UTC سپری شده است:


$ date –date=@60
Wed Dec 31 16:01:00 PST 1969

۴- نمایش تاریخ گذشته

شما می توانید تاریخ گذشته را با استفاده از دستور date- نمایش دهید. چند گزینه در زیر نشان داده شده می شود.

$ date –date=’3 seconds ago’
Mon May 20 21:59:20 PDT 2013
$ date –date=”1 day ago”
Sun May 19 21:59:36 PDT 2013
$ date –date=”yesterday”
Sun May 19 22:00:26 PDT 2013
$ date –date=”1 month ago”
Sat Apr 20 21:59:58 PDT 2013

$ date –date=”1 year ago”
Sun May 20 22:00:09 PDT 2012

۵- تنظیم تاریخ و زمان با استفاده از set-

شما می توانید تاریخ و زمان سیستم خود را با استفاده از گزینه s- یا set- همانطور که در زیر نشان داده شده است تنظیم کنید.
در این مثال، در ابتدا زمان نمایش ۲۰:۰۹:۳۱ را نشان داد. سپس از دستور date استفاده کردیم تا آن را به ۲۱:۰۰:۰۰ تغییر دهیم.

$ date
Sun May 20 20:09:31 PDT 2013
$ date -s “Sun May 20 21:00:00 PDT 2013”
Sun May 20 21:00:00 PDT 2013
$ date
Sun May 20 21:00:05 PDT 2013

 نمایش زمان جهانی با استفاده از u-

شما می توانید تاریخ در قالب UTC را با استفاده از گزینه u-، یا utc- یا universal- به عنوان مثال نشان داده شده در زیر نمایش دهید.

$ date
Mon May 20 22:07:53 PDT 2013
$ date -u
Tue May 21 05:07:55 UTC 2013

۶- نمایش زمان آخرین اصلاح با استفاده از r-

در این مثال، زمان کنونی ۲۰:۲۵:۴۸ است

$ date
Sun May 20 20:25:48 PDT 2013
timestamp از datefile با استفاده از دستور touch تغییر می کند. این چند ثانیه پس از خروج فرمان بالا داده شد.
$ touch datefile
زمان فعلی پس از دستور touch بالا ۲۰:۲۶:۱۲ است
$ date
Sun May 20 20:26:12 PDT 2013
در نهایت، از date -r  برای نشان دادن زمان آخرین تغییر زمان یک فایل به عنوان مثال زیر استفاده کنید.
در این مثال، تاریخ آخرین تغییر تاریخ فایل را به عنوان ۲۰:۲۵:۵۷ نشان می دهد. این جایی بین ۲۰:۲۵:۴۸ و ۲۰:۲۶:۱۲ است (زمانی که ما دستور touch بالا را اجرا میکنیم تا timestamp را تغییر دهیم).
$ date -r datefile
Sun May 20 20:25:57 PDT 2013

۷- انواع فرمت های دستور Date

شما می توانید از گزینه فرمت بندی برای نمایش فرمان تاریخ در فرمت های مختلف با استفاده از نحوه زیر استفاده کنید:

$ date +%<format-option>

جدول زیر گزینه های قالب بندی مختلف دستور تاریخ را نمایش می دهد.

date command

date in linux

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *