۵ روش برای شناسایی سیستم فایل لینوکس نوع (Ext2 یا Ext3 یا Ext4)

شناسایی سیستم فایل لینوکس

سوال: چگونه می توان نوع سیستم فایل من را شناسایی کرد؟ من دوست دارم سیستم فایل فعلی من را به آخرین ext4 ارتقا دهم. قبل از آن من می خواهم بدانم که چه نوع فایل سیستم فعلی من برای نقاط مختلف اتصال من در سیستم UNIX / لینوکس من است.
پاسخ: از هر یک از پنج روش ذکر شده در زیر برای شناسایی نوع سیستم فایل خود استفاده کنید.

۱- استفاده از دستور df -T

آپشن T- در دستور df نوع سیستم فایل را نمایش می دهد.

# df -T | awk ‘{print $1,$2,$NF}’ | grep “^/dev”
/dev/sda1 ext2 /
/dev/sdb1 ext3 /home
/dev/sdc1 ext3 /u01

۲- استفاده از دستور Mount

از دستور mount به صورت زیر استفاده کنید

# mount | grep “^/dev”
/dev/sda1 on / type ext2 (rw)
/dev/sdb1 on /home type ext3 (rw)
/dev/sdc1 on /u01 type ext3 (rw)

همانطور که در مثال فوق نشان داده شده است:

• /dev/sda1 is ext2 file system type. (mounted as /)
• /dev/sdb1 is ext3 file system type. (mounted as /home)
• /dev/sdc1 is ext3 file system type. (mounted as /u01)

۳- استفاده از دستور File

به عنوان کاربرroot ، از دستور file به صورت زیر استفاده کنید.

# file -sL /dev/sda1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data (mounted or unclean) (large files)
# file -sL /dev/sdb1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data (needs journal recovery)(large files)
# file -sL /dev/sdc1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data (needs journal recovery)(large files)

۴- دیدن فایل /etc/fstab

همان طور که در مثال زیر نشان داده شده است، / ext2 است،ext3 /home است و ext3 /u01 است.

# cat /etc/fstab
LABEL=/r / ext2 defaults 1 1
LABEL=/home /home ext3 defaults 0 0
LABEL=/u01 /u01 ext3 defaults 0 0

۵- استفاده از دستور fsck

فرمان fsck را اجرا کنید همانطور که در زیر نشان داده شده است. نوع سیستم فایل سیستم را نمایش می دهد.

# fsck -N /dev/sda1
fsck 1.39 (29-May-2006)
[/sbin/fsck.ext2 (1) — /] fsck.ext2 /dev/sda1
# fsck -N /dev/sdb1
fsck 1.39 (29-May-2006)
[/sbin/fsck.ext3 (1) — /home] fsck.ext3 /dev/sdb1
# fsck -N /dev/sdc1
fsck 1.39 (29-May-2006)
[/sbin/fsck.ext3 (1) — /u01] fsck.ext3 /dev/sdc1

برگرفته شده از کانال تلگرام دنیای متن باز

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *