۵ دستور برای پیدا کردن سیستم لینوکس که ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است

۵  دستور برای پیدا کردن سیستم لینوکس که ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است

 

دستور uname

دستور uname -a  نوع سیستم عامل لینوکس شما را نمایش می دهد. این فرمان جهانی است و تقریبا در تمام سیستم عامل های لینوکس / یونیکس کار می کند.
برای پیدا کردن نوع سیستم عامل، اجرا کنید:

$ uname -a

Linux tecmint.com 3.13.0-37-generic #64-Ubuntu SMP Mon Sep 22 21:28:38 UTC 2014

x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

دستور dpkg

دستور dpkg همچنین نشان می دهد که آیا سیستم عامل دبیان / اوبونتو ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است. این فرمان تنها در توزیعهای مبتنی بر دبیان و اوبونتو و مشتقات آن کار می کند.
ترمینال خود را باز کنید و اجرا کنید:

$ dpkg –print-architecture

اگر سیستم عامل شما ۶۴ بیتی باشد، خروجی زیر را دریافت خواهید کرد:
amd64
اگر سیستم عامل شما ۳۲ بیتی باشد، خروجی آن خواهد بود:
i386

دستور getconf

دستور getconf همچنین متغیرهای پیکربندی سیستم را نمایش می دهد.  اکنون اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه با استفاده از فرمان getconf نوع سیستم لینوکس را پیدا کنید.

$ getconf LONG_BIT
۶۴

دستور arch

فرمان arch نوع سیستم عامل شما را نمایش می دهد. این فرمان مشابه دستور uname -m است. اگر خروجی آن x86_64 باشد، آن سیستم ۶۴ بیتی است. اگر خروجی i686 یا i386 باشد، آن سیستم عامل ۳۲ بیتی است.

$ arch

دستور file

دستور فایل با یک آرگومان خاص /sbin/init نوع سیستم عامل را نشان می دهد.

$ file /sbin/init

/sbin/init: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically

linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24,

BuildID[sha1]=7a4c688d009fc1f06ffc692f5f42ab09e68582b2, stripped

برگرفته شده از کانال تلگرام دنیای متن باز

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *