اسکریپت مانیتورینگ فرآیند

اسکریپت بررسی وجود پروسس در سیستم

کد اسکریپت ابتدا نام پروسس مدنظر را می پرسد و سپس بررسی می کند که پروسس در سیستم در حال اجرا می باشد یا خیر و در پایان با اعلان…

بیشتر بخوانید »