اسکریپت مانیتورینگ فرآیند

اسکریپت بررسی وجود پروسس در سیستم

کد اسکریپت ابتدا نام پروسس مدنظر را می پرسد و سپس بررسی می کند که پروسس در سیستم در حال اجرا می باشد یا خیر و در پایان با اعلان…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Deploying OpenLDAP

دانلود کتاب Deploying OpenLDAP

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Deploying OpenLDAP

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Pro Bash Programming

دانلود کتاب Pro Bash Programming

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash Programming  

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Pluggable Authentication Modules

دانلود کتاب Pluggable Authentication Modules

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Pluggable.Authentication.Modules

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب CentOS 7 Server Deployment Cookbook

دانلود کتاب CentOS 7 Server Deployment Cookbook

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: CentOS 7 Server Deployment Cookbook

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Ansible Up & Running

دانلود کتاب Ansible Up & Running

برای دانلود کتاب Ansible Up & Running بر روی لینک زیر کلیک نماید: Ansible-Up-and-Running

بیشتر بخوانید »