arp مسئول تبدیل IP به Mac Address است.

ARP قوانین این پروتکل را برای انتقال و تبدیل آدرس ( از لایه ی ۳ به لایه ی ۲ و همچنین از لایه ی ۲ به لایه ی ۳ که همان ARP معکوس است)برقرار نگه میدارد.برای کاهش تعداد broadcast (یا کاهش تعداد Broadcast Domain ) و در نتیجه افزایش بهره وری در استفاده از شبکه یک client cache که آدرس ها را برای مدت زمانی درون یک جدول نگهداری می کند.

برای نمایش Arp cache در لینوکس :

$ arp

arp-options