۱۰ مثال دستور DU (سایز مورد استفاده فایل ها و فولدرها )

10 مثال دستور DU (سایز مورد استفاده فایل ها و فولدرها )
دستور Linux du برای نمایش استفاده از دیسک از نظر اندازه فایل استفاده می شود. این می تواند با پوشه ها برای استفاده از کل دیسک مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله برخی از مثال هایی را در مورد چگونگی استفاده از دستور du به صورت مفید ارائه می دهد.
تمام مثال های زیر نشان داده شده در اینجا در یک دایرکتوری حاوی مطالب زیر اجرا می شوند:
$ ls
linuxKernel redhat testfile.txt ubuntu

۱- یک مثال پایه

$ du -a
۰      ./redhat/rh7
۴      ./redhat
۴      ./testfile.txt
۰       ./linuxKernel
۰       ./ubuntu/ub10
۴       ./ubuntu
۱۶      .
در مثال بالا از آپشن a-  استفاده کرده ایم تا استفاده از تمامی فایل ها و دایرکتوری ها را نشان دهد.

۲- نمایش خروجی human readable با استفاده از h-

$ du -ah
۰        ./redhat/rh7
۴٫۰K    ./redhat
۴٫۰K    ./testfile.txt
۰         ./linuxKernel
۰         ./ubuntu/ub10
۴٫۰K     ./ubuntu
۱۶K       .

۳- نمایش کل استفاده از دیسک  درخروجی با استفاده از c-

$ du -ahc
۰        ./redhat/rh7
۴٫۰K    ./redhat
۴٫۰K    ./testfile.txt
۰         ./linuxKernel
۰         ./ubuntu/ub10
۴٫۰K     ./ubuntu
۱۶K       .
۱۶K      total

۴- نمایش فقط تعداد کل با استفاده از s-

برای نمایش سایز کل بصورت خلاصه:

$ du -sh
۷٫۳G

۵- پایان خروجی با null byte با استفاده از ۰-

اگر مایل به تولید هر خروجی بدون Newline هستید و ترمینت با بایت ۰ انجام می شود.

$ du -am -0
۰ ./redhat/rh71 ./redhat1 ./testfile.txt0 ./linuxKernel0 ./ubuntu/ub101 ./ubuntu1

۶-تنظیم سایز بلاک با استفاده از block-size-

بعضی مواقع لازم است که خروجی را به شیوه ای متفاوت داشته باشید. مثلا :

$ du -ac
۰    ./redhat/rh7
۴    ./redhat
۴    ./testfile.txt
۰    ./linuxKernel
۰    ./ubuntu/ub10
۴    ./ubuntu
۱۶   .
۱۶   total

خروجی بالا بر حسب سایز بلوک ۱۰۲۴ بایت نمایش داده می شود. در حال حاضر فرض کنید اگر ما نیاز به خروجی را در سایز ۲۰۴۸ بایت بلوک، در این صورت فلگ  block-size- می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

$ du -ahc –block-size=2048
۰    ./redhat/rh7
۲    ./redhat
۲    ./testfile.txt
۰    ./linuxKernel
۰    ./ubuntu/ub10
۲    ./ubuntu
۸    .
۸    total

۷- نمایش خروجی بصورت بایت با استفاده از b-

$ du -achb

۰       ./redhat/rh7
۴۰۹۶  ./redhat
۳       ./testfile.txt
۰       ./linuxKernel
۰       ./ubuntu/ub10
۴۰۹۶  ./ubuntu
۱۲۲۹۱ .
۱۲۲۹۱ total

۸- حذف انواع خاصی از فایل (ها) را با استفاده از exclude–

دستور زیر فایل های .txt را در هنگام محاسبه سایز کلی دایرکتوری exclude (لحاظ نمیکند) میکند. در نتیجه به این شیوه شما میتوانید هر فرمتی از فایل را با استفاده از آپشن exclude– محاسبه نکنید.

$ du -cbha –exclude=”*.txt”
۰      ./redhat/rh7
۴٫۰K  ./redhat
۰       ./linuxKernel
۰       ./ubuntu/ub10
۴٫۰K   ./ubuntu
۱۲K    .
۱۲K    total

۹-نمایش بر اساس زمان modification با استفاده از time–

$ du -cbha –time
۰      ۲۰۱۲-۰۵-۲۲ ۲۱:۵۲         ./redhat/rh7
۴٫۰K 2012-05-22 21:52          ./redhat
۳      ۲۰۱۲-۰۶-۱۸ ۱۹:۲۳         ./testfile.txt
۰      ۲۰۱۲-۰۵-۲۲ ۲۱:۵۲         ./linuxKernel
۰      ۲۰۱۲-۰۵-۲۲ ۲۱:۵۲         ./ubuntu/ub10
۴٫۰K 2012-05-22 21:52          ./ubuntu
۱۳K  ۲۰۱۲-۰۶-۱۸ ۱۹:۲۳          .
۱۳K  ۲۰۱۲-۰۶-۱۸ ۱۹:۲۳           total

۱۰- تغییر نمایش براساس زمان modification با سفارشی کردن استایل نمایش تایم

$ du -cbha –time –time-style=iso
۰        ۲۰۱۲-۰۵-۲۲               ./redhat/rh7
۴٫۰K   ۲۰۱۲-۰۵-۲۲                ./redhat
۳        ۲۰۱۲-۰۶-۱۸                ./testfile.txt
۰        ۲۰۱۲-۰۵-۲۲                ./linuxKernel
۰        ۲۰۱۲-۰۵-۲۲                ./ubuntu/ub10
۴٫۰K    ۲۰۱۲-۰۵-۲۲                ./ubuntu
۱۳K     ۲۰۱۲-۰۶-۱۸                 .
۱۳K     ۲۰۱۲-۰۶-۱۸                 total

 برای فلگ time-style می توانید full-iso, long-iso, iso مقدار دهی کنید.

 

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *