پروکسی سرور چیست ؟

پروکسی سرور چیست ؟

Proxy Server چيست ؟

سروري است كه با استفاده از نرم افزارهاي نصب شده روي آن بعنوان حد واسط بين اينترنت و Server ها يا Client هاي موجـود در شبكه محلي مورد نظر قرار مي گيرد و ميتواند خدمات مختلفي را ارائه كند.

فلسفه ايجاد Proxy Server :

با توسعه شبكه جهاني اينترنت و افزايش تقاضا جهت دسترسي به آن، راه حلهاي متفاوتي براي اتصال به اينترنت از داخل شبكه هاي محلي ارائه گرديد. متداولترين آنها راه اندازي و استفاده از سرويسهاي مبتني بر NAT (Network Address Translation) روي سروري است كه بعنوان دروازه اتصال به اينترنت (Gateway) معرفي ميگردد.

دسترسي روزافزون كامپيوترهاي موجود در شبكه هاي LAN به ساير شبـكـه هاي بزرگتر مثل اينتـرنـت، تامين امـنـيـت سـيـسـتـمـها را به يك مقوله مهم تبديل نمود. از مطرح ترين سيستمهاي امنيتي كه برروي Gateway هاي متصل به اينترنت راه اندازي ميشود، ميتوان به انواع Firewall ها اشاره كرد.

—

با تعريف Rule (Policy) هاي مناسب و مديريت صحيح Firewall ميتوان تا حد بسيار زيادي تامين امنيت شبكه هاي محلي را فراهم نمود.

از يك طرف هـمـچـنـان مشكلات زيادي وجود داشت كه ارتباط چنداني هم با مقوله امنيت سـيـستمـها نداشتند و از طرف ديگر به نظر مي رسيد تركيب استفاده از NAT و Firewall روي دروازه هاي متصل به اينترنت، نميتواند جوابگوي نيازهاي واقعي كاربران باشد :

۱- افزايش تقاضاهاي ارسال شده براي ديدن يك وب سـايت مـشـخـص از طرف كاربران و محدود بودن پهناي باند اينترنتي.

۲- افزايش تعداد كاربران و در نـتيـجه ترافـيـك بالا روي Gateway و پردازشهاي سنگين مربوط به ترجمه آدرسها در سرويس NAT .

۳- امكان كـنـتـرل بيـشتر در زمينه دسترسي كاربران به اينترنت از داخل شبكه هاي LAN و اسـتـفـاده از رويـه هـاي پـيـشـرفـتـه جهت مديريت بهينه كاربران با توجه به محدوديت ها و عدم انعطاف پذيري Firewall در اينخصوص.

۴- مديريت و كنترل پهناي باند ارتباطي با استفاده از ابزارهاي مناسب.

با توجه به مشكلات مطروحه و قابلـيـتـهـاي موجود بــه نظر ميرسيد قرار گرفتن يك سرور با امكان ارائه سرويسهاي مورد نظر در كنار Firewall و روي Gateway متصل به اينترنت اجــتـنـاب نـاپـذير باشد. اين سرور بـخـصـوص هـمـان Proxy Serve است كه مي تواند با اسـتـفـاده از ابـزارهـاي مناسب و بدون اينكه لزومي به ارتباط مستقيم Client ها با اينترنت وجود داشته باشد، خدمات مورد نياز را ارائه كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه لزومي به استفاده همزمان از سرويس دهنده هاي پراكسي و ديوار آتش وجود نداشـتـه و امروزه نرم افزارهاي زيادي در بازار وجود دارند كه مي تـوانند جهت پاسخگويي به نيازهاي كاربران مورد استفاده قرار گيرند.

نحوه كار Proxy Server :

كليه تقاضاها (Request) از سرويس گـيرنده ها ابتدا به سرويس دهنده Proxy ارسال شده و با توجه به تـعـاريف و تـنـظـيمـات موجود و در صورت Block نـشـدن درخواست چـنـانـچـه خود Proxy Server امكان پاسـخگـويي نداشـته باشد، تـقـاضاي مربوطـه به سرويس دهـنـده اصلي ارسال شــده و پاسخ آن مـجـددا تـوسط سرويس دهنده Proxy به سرويس گيرنده ارسال ميگردد.

كاربردهاي Proxy Server

دو نقش مهم Proxy Server كه بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد عبارتند از :

۱- WEB Proxy Server : فراهم نمودن دسترسي به اينترنت براي Client هاي شبكه محلي و به اشتراك گذاشتن پهناي باند اينترنتي براي استفاده كاربران.

۲- Proxy Caching Server : نگهداري وCache نمودن صفحات وب واطلاعات وب سايـتـهـايي كه بيـشتر به آنها مراجعه ميگردد تا براي دسترسي هاي بعدي نيازي به رجوع مداوم به وب سايت اصلي و البته اينترنت نباشد.

ساير وظايفي كه يك Proxy Server ميتواند به عهده بگيرد عبارتند از :

* تامين امنيت و افزايش كارآيي سرويس دهنده هاي وب شبكه داخلي

* ايجاد كنترلهاي دسترسي به منابع وب داخلي و اينترنت

* كنترل مصرف پهناي باند اينترنتي و توزيع مناسب ترافيك موجود

* گزارشگيري و Monitoring ترافيك موجود روي پهناي باند مصرفي

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: mrz.rst

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *