Nslookup ابزار administrator ها  برای تست و عیب یابی سرورهای DNS (Domain Name Server) است. این دستور در ۲ مد Non-Interactive و Interactive اجرا می شود. مد Interactive برای کوئری گرفتن DNS سرور درباره ورژن دامنه و هاست استفاده می شود. مد Non-Interactive برای کوئری گرفتن درباره یک دامنه یا هاست استفاده می شود.

پیدا کردن A رکورد

# nslookup yahoo.com

پیدا کردن Reverse یک دامنه

# nslookup 209.191.122.70

Name Servers پیدا کردن

 # nslookup -query=ns www.yahoo.com

MX Record  پیدا کردن

# nslookup -query=mx www.yahoo.com

 SOA Record  پیدا کردن

# nslookup -type=soa www.yahoo.com

پیدا کردن تمام رکوردها

# nslookup -query=any yahoo.com

فعال مد ِDebug

# nslookup -debug yahoo.com