داکرفایل redis server

داکرفایل redis server

یک فایل بنام dockerfile-redis ایجاد نماید و سپس دستورات داکر زیر را وارد نماید:

FROM ubuntu:18.04

RUN apt-get update && \
apt-get install -y redis-server && \
apt-get clean

EXPOSE 6379

CMD [“redis-server”, “–protected-mode no”]

فایل را ذخیره کرده و خارج شده و سپس در دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید :

docker build -t redis -f dockerfile .
docker run -d -p 6000:6379 –name redis redis

docker logs redis

 

درباره نویسنده: mrz.rst

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *